logo


ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО
17 февруари 2024
ИМИ-БАН

Наградени проекти


17.02.2024

 • СтруниМа - пресичане на отсечки, възли и вериги, ИМИ-БАН Младен Вълков
 • Свят от пластмаса. Вариант за проектно-базирано обучение в часовете по Информационни технологии., Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ Иван Петков
 • И дядо ги правеше така, НПГГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен Диана Василева-Йошева, Младена Антонова, Мариян Петров

14.02.2021

 • Дарове от природата, ППМГ „Нанчо Попович“ Даринка Вълкова
 • Геометрични изненади, ПГИМ - Пазарджик Румяна Ангелова
 • Видимо и невидимо, 91. НЕГ „проф. Константин Гълъбов“ Даниела Петрова, Димитър Митев
 • Дигитален аплет с графи - намиране на Ойлеров цикъл, ИМИ - БАН Младен Вълков
 • STEАM методи в обучението по компютърно моделиране, ЧОУ „Томас Едисън“, София Елица Цонева

НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА
 • Дарове от природата, ППМГ „Нанчо Попович“ Даринка Вълкова

НАГРАДА
 • Най-ефективен учител-обучител на ОМИ, ИМИ-БАН за 2020 г. : Иван Петков

ОТЛИЧЕНИ ВАЛЕНТИНКИ
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ВАЛЕНТИНКИ

15.02.2020

 • Красотата в множествата на Жюлиа и Манделброт, 91. НЕГ „Проф. К. Гълъбов“ Даниела Петрова, Калоян Кирезиев, Герги Ципов, Наталия Миланова
 • Ябълкова математика, ИМИ-БАН, ПМГ „Нанчо Попович“, Шумен Младен Вълков, Даринка Вълкова
 • Математика и традици, СУ „Иван Вазов”, Стара Загора Галина Цвяткова, Господин Господинов, Илиян Илчев, Динко Цвятков.
 • Представяне на лекцията на Дикран Дикранян „Видимост на точките на правилен октаедър“ от сп. Математика, бр. 3, 1978 г ., на модерен софтуер и развиване на темата за куб и тетраедър, Американски колеж, 125 СУ „Боян Пенев“, София Петър Дойнов, Димитър Димитров
 • STEАM методи в обучението по компютърно моделиране, ЧОУ „Томас Едисън“, София Елица Цонева

НАГРАДА
 • Най-ефективен учител-обучител на ОМИ, ИМИ-БАН за 2019 г. : Славка Джурджева


09.02.2019

 • Синус, косинус щом включим, красота ще ний получим, 91. НЕГ „Проф. К. Гълъбов“, София Калоян Кирезиев, Георги Ципов, Даниела Петрова
 • Компютърно моделиране – Коледни Scratch проекти на тема: „Коледа е навсякъде“, 125 СОУ Кремлина Черкезова
 • Бинарен урок по математика и таксация: „Кубиране на ротационни тела“, ПГГСД „Сава Младенов“, Тетевен инж. Златина Каталиева, Диана Василева, инж. Ем.Тончева
 • В преследване на максимален обем, Първа АЕГ – София Стелиана Кокинова, Любомир Борисов, Симеон Борисов, Александър Николов, Велимир Анастасов,Велина Вълчева, Любомира Алексова, Александра Сидерова, Мария Маркова
 • Общуването в часовете по Информационни технологии и Google класна стая, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Пловдив Иван Петков

НАГРАДА
 • Най-ефективен учител-обучител на ОМИ, ИМИ-БАН за 2018 г. : Монка Коцева


10.02.2018

 • Задачи с ... “думи”, 73.СОУ Ели Стефанова, Даниела Веселинова
 • Вземи и направи , ПМГ “Нанчо Попович”, Шумен Даринка Вълкова
 • Резултати от участието на ученици в е-конкурс „Шевици“, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Пловдив Иван Петков
 • Българската шевица - геометрия и колорит, ПГТ „Ал. Паскалев“, Хасково Таня Манолова
 • Мисия до Марс, ПГИМ, Пазарджик, ИМИ -БАН Румяна Ангелова

НАГРАДА
 • Най-ефективен учител-обучител на ИМИ-БАН за 2017 г. : Динко Цвятков, СОУ „Иван Вазов“, Ст. Загора


11.02.2017

 • Нашата математика - приказна, бъдеща и... сладка Ели Стефанова, Даниела Веселинова и ученици от 6. и 12. клас на 73.СОУ
 • Оценка на ловни трофеи - измерване обема на рогата на сръндак Диана Василева, инж. Емилия Тончева, Ралица Кастадинова, Григор Дочев; ПГГСД “Сава Младенов”, Тетевен
 • Национално състезание по техническо чертане Даринка Вълкова, Младен Вълков; ПМГ “Нанчо Попович”, Шумен, СУ
 • Училище за развитие Квадрат ЕН Недялка Христозова
 • Анимационни приложения - звезди, съзвездия, пейзажи... Кремлина Черкезова; 125 СОУ

Поощрителни награди:
 • Танцуващи цветя Даниела Кунчева


13.02.2016

 • Малко да се повъртим Даниела Петрова; 91. НЕГ “Проф. К. Гълъбов”
 • “Силата се пробужда” или по “Следите на следите” и “Игра на параметри” Стелиана Кокинова, Божидар Русев, Ясен Шопов, Гиньо Ганев; Първа АЕГ, София
 • Вълшебни сметки или шевици... Ели Стефанова, Иван Илиев, Никола Георгиев и ученици от 5. клас на 73.СОУ
 • От забавлението до ... похапването! Динко Цвятков, Георги Стефанов и Николай Колев; СОУ “Иван Вазов”, Ст. Загора
 • За едно “невъзможно” предизвикателство и ползите от него Галя Пенчева; ИМИ

Поощрителни награди:
 • Приложение на Geogebra в 8. Клас Руска Илиева; 56 СОУ “Проф. К. Иречек”
 • Време е да намигнем на mascil Диана Василева, инж. Емилия Тончева-Маринова и Ралица Чуколова; ПГГСД “Сава Младенов”, Тетевен
 • Графично представяне на данни 6 клас Спаска Измирлиева, Румяна Николова; 1СОУ “Пенчо П. Славейков“


14.02.2015

 • Уж е ново, пък е старо Боряна Куюмджиева; МГ “Баба Тонка”, Русе
 • 42...или кога пътят е по-важен от целта Стелиана Кокинова; Първа АЕГ, София
 • Нашият Питагор Ели Стефанова и ученици от 7. клас на 73.СОУ; 73.СОУ
 • Математически сънища Румяна Ангелова, Мартин Велкушанов, Юлия Спасова, Стела Велева, Ивона Димитрова, Екатерина Стойчева, Десислава Огнянова, Благой Нанов, Николай Бързев; клуб “Процент и половина”, Пазарджик, ПГИМ
 • Визуални феномени Даринка Вълкова; ПМГ “Нанчо Попович”, Шумен

Поощрителни награди:
 • Чрез динамична математика творим проекти в дърворезбата Диана Василева, Виктория Райкова и Ралица Кънчева; ПГГСД “Сава Младенов”, Тетевен;
 • Конструкции в ахитектурата и строителството Цветослава Зарева, Иван Астатков; УАСГ


15.02.2014

 • Тайната рецепта Стелиана Кокинова, Лилия Дачева, Юлия Господинова, Галина Пейчева, Владимир Катранджиев; Първа АЕГ- София
 • Питагорова теорема в часовете по информационни технологии Нели Стоянова: ПМГ “Акад. Н. Обрешков” – Разград
 • Новите членове на семейство разгъвкови Николай Миланов и екип от 6б клас, Елисавета Стефанова; 73.СОУ “Владислав Граматик”- София
 • Диалозите на математиката с изкуството продължават Румяна Ангелова, Иванка Зайчева, Атанаска Илкова, Десислава Рукова, Кръстанка Стоева, Любомира Траянова, Цветомира Гергишанова; Клуб “Процент и половина” с ПГИМ - Пазарджик
 • Сечения и сенки - модели с AutoCAD Цветослава Зарева; УАСГ

 • Специална награда за връзка на математиката с професионалната сфера:
 • Дърворезбарството - математика с пергел, компютър и длето в ръце- било е, е и ще бъде! Диана Василева-Йошева, Зоя Петрова, Виктория Райкова, Янислав Дановски; ПГГСД “Сава Младенов&рdquo;-Тетевен


23.02.2013

 • Едно вълнуващо преживяване с разгъвки и сгъвки или Как да стимулираме въображението на децата Александра Стоянова, Виктория Божинова, Калоян Павлов, Калина Йорданова, Николай Миланов, 73.СОУ, научен ръководител: Ели Стефанова
 • Картите Намеримонкo и Блокът на господин Плюс и Господин Минус. Цифранка и Геометранка в света на лабиринтите - театрален етюд с голям наземен лабиринт Светлана Горанова, Център по Забавна Математика
 • Паяк и муха Лора Бенова, Димитър Ценов, 18 СОУ, София, научен ръководител: Анелия Ревалска
 • Някои ГМТ, уравнения и нервенства в динамични среди, етюд “Танцът на правите”, най-добрите рисунки от уъркшопа “Оп-арт и математика” Румяна Ангелова – учител по математика и информатика, ръководител на клуб “Процент и половина”, Атанаска Илкова, Десислава Рукова, Кръстанка Стоева, Любомира Траянова
 • Графично приложение на някои функции в кинематиката Боян Карабалиев, Ралица Запрянова и Елица Аргирова, ГПЧЕ “Ромен Ролан”, Стара Загора, научен ръководител: Недялка Христозова