logo


ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО
10 февруари 2018
ИМИ-БАН

2017 (11.02.2017)

Време
Доклад
Материали
9:30 Регистрация
9:50 Откриване
10:00 Ели Стефанова, Даниела Веселинова и ученици от 6. и 12. клас на 73.СОУ: Нашата математика - приказна, бъдеща и... сладка, 73.СОУ
10:15 Боряна Куюмджиева: „Какво да правя с картончето, а съм човек в 21 век, МГ "Баба Тонка", Русе
10:30 Нели Стоянова, Радослав Раданов: История и математика, ППМГ"Акад. Н. Обрешков", ПГИ"Робер Шуман“,гр Разград
10:45 Радослав Раданов, Нели Стоянова: От трети до пети клас , ПГИ"Робер Шуман“, ППМГ"Акад. Н. Обрешков",гр. Разград
11:00 Динко Цвятков и клуб по "Приложна математика" към СОУ "Иван Вазов": Ледена математика, СОУ "Иван Вазов", Ст. Загора
11:15 Румяна Ангелова: Принципът на Дирихле и динамиката в математиката, ПГИМ, Пазарджик
11:30 Мария Браухле, Мария Манзурова, Благой Манзуров: Зелена вълна в Разлог
11:45 Георги Гачев: Какво ли има в кутията на игра за "деца над 7г. юноши и възрастни"?, ИМИ БАН
12:00 ОБЯД
12:30 ПОСТЕР СЕСИЯ
12:30-13:00 Иван Петков: Резултати от подготовката и участието на ученици в Е-конкурси, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Пловдив; Даниела Петрова, Росен Геров, 9-ти клас: Когато не можем да изядем баницата ..., 91. НЕГ "Проф. К. Гълъбов", София
12:30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ
12:30-13:00 Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова: „Образователен проект на БАН“; Scientix; STEM-PD-Net; Виртуален училищен кабинет по математика., ИМИ-БАН
13:00 Диана Василева, инж. Емилия Тончева, Ралица Кастадинова, Григор Дочев: Оценка на ловни трофеи - измерване обема на рогата на сръндак , ПГГСД "Сава Младенов", Тетевен
13:15 Даниела Кунчева: Танцуващи цветя
13:30 Даринка Вълкова, Младен Вълков: Национално състезание по техническо чертане, ПМГ "Нанчо Попович", Шумен, СУ
13:45 Недялка Христозова: Училище за развитие Квадрат ЕН
14:00 Кремлина Черкезова: Анимационни приложения - звезди, съзвездия, пейзажи..., 125 СОУ
14:15 КАФЕ-ПАУЗА
14:30 Семинар Баница (продължение)
16:00 Награждаване


2016 (13.02.2016)

Време
Доклад
Материали
9:00 Регистрация
9:20 Откриване
9:30 Даниела Петрова: Малко да се повъртим, 91. НЕГ Проф. К. Гълъбов, София Свалете доклада
9:45 Стелиана Кокинова, Божидар Русев, Ясен Шопов, Гиньо Ганев: „Силата се пробужда” или по „Следите на следите“ и „Игра на параметри”, Първа АЕГ, София
10:00 Ели Стефанова, Иван Илиев, Никола Георгиев и ученици от 5. клас: Вълшебни сметки или шевици..., 73.СОУ
10:15 Мария Калоянова: Синус и косинус на обобщен ъгъл. Основно тригонометрично равенство, 1-во СОУ "Пенчо П. Славейков"
10:30 Младен Вълков: Диаграма на Вороной, СУ „Св.Климент Охридски“
10:45 Даринка Вълкова: Игри на мозъка, ПМГ "Нанчо Попович", Шумен
11:00 Боряна Куюмджиева: В търсене на пътя към ...защо?!, МГ "Баба Тонка", Русе; ИМИ
11:15 Радослав Йошинов: Поканен доклад: Пилони на е-образованието, Лаборатория по Телематика
11:45 Монка Коцева: Да се присъединим към общността на ISE, Лаборатория по Телематика, ИМИ
12:00 Радослав Йошинов, Орлин Кузов, Монка Коцева
12:30 Обяд
13:30 Евгения Сендова, Петър Кендеров, Тони Чехларова: В портала Scientix www.scientix.eu Свалете доклада
13:45 Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова: Mascil: Обучителите в действие www.math.bas.bg/omi/mascil Свалете доклада
ПОСТЕР СЕСИЯ
13:00-14:00 Руска Илиева: Приложение на Geogebra в 8. клас, 56 СОУ "Проф. К. Иречек"; Диана Василева, инж. Емилия Тончева-Маринова и Ралица Чуколова: Време е да намигнем на mascil, ПГГСД "Сава Младенов", Тетевен; Иван Петков: Математика и ИТ, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Пловдив; Неда Чехларова: Резултати от конкурс „Розетка“, ЛТУ; Цветослава Зарева: Сечения. Сенки. Отвори., УАСГ; ИМИ: Свалете доклада Свалете доклада
14:00 Динко Цвятков, Георги Стефанов и Николай Колев: От забавлението до ... похапването!, СОУ "Иван Вазов", Ст. Загора Свалете доклада
14:15 Румяна Ангелова, Благой Нанов, Спасимира Банкова, Юлия Спасова, Стела Велева и Екатерина Стойчева : Танцувай с GeoGebra, ПГИМ, Пазарджик, клуб „Процент и половина”; ИМИ
14:30 Спаска Измирлиева, Румяна Николова: Графично представяне на данни 6 клас, 1-во СОУ "Пенчо П. Славейков"
14:45 Мария Браухле, Елена Немцова: Изучаване на трапец в изследователски стил с Виртуален училищен кабинет, ИМИ, Частно средно езиково училище ЕСПА
15:00 Георги Гачев: Възможности за създаване на учебно пособие по математика с динамични конструкции и MathML, ИМИ
15:15 Галя Пенчева: За едно "невъзможно" предизвикателство и ползите от него, ИМИ
Награждаване


2015 (14.02.2015)

Време
Доклад
Материали
8:30 Регистрация
9:00 Откриване
9:15 Боряна Куюмджиева: 'Уж е ново, пък е старо'. Що е то?, МГ "Баба Тонка", Русе Свалете доклада
9:30 Стелиана Кокинова: 42...или кога пътят е по-важен от целта, Първа АЕГ, София
9:45 Даниела Петрова: Използване на графиките на логаритмичната и показателната функция за решаване на задачи, ; 91. НЕГ "Проф. К. Гълъбов", София Свалете доклада
10:00 Ели Стефанова и ученици от 7. клас на 73.СОУ : Нашият Питагор, 73.СОУ Свалете доклада
10:15 Галя Пенчева: В куфара на един забавен математик, ИМИ
10:30 КАФЕ-ПАУЗА
11:00 Цветослава Зарева: IT в интериорното проектиране, УАСГ
11:15 Румяна Ангелова, Мартин Велкушанов, Юлия Спасова, Стела Велева, Ивона Димитрова, Екатерина Стойчева, Десислава Огнянова, Благой Нанов, Николай Бързев: Математически сънища, клуб „Процент и половина”, Пазарджик, ПГИМ
11:30 Юлия Мичева: Динамика при изучаването на тела в 6. клас, ОУ "Проф. Иван Батаклиев", Пазарджик Свалете доклада
11:45 Франсуи Сакъз: Настроенията на Снежко, СНЦ "Училище за развитие Квадрат ЕН", Ст. Загора, ръководител: Недялка Христозова
12:00 Динко Цвятков: PISA в 8 клас и как с помоща на еднаквостите да изработим собствено или фирмено лого, СОУ "Иван Вазов", Ст. Загора Свалете доклада
12:15 Даринка Вълкова: Визуални феномени, ПМГ "Нанчо Попович", Шумен Свалете доклада
12:30 Валентина Костић: Моделиране и симулация на двигателни проблеми с GeoGebra Свалете доклада
12:45 ОБЯД
13:15 ПОСТЕР СЕСИЯ
Диана Василева, Виктория Райкова и Ралица Кънчева: Чрез динамична математика творим проекти в дърворезбата, ПГГСД "Сава Младенов", Тетевен; Николина Цветкова: Математика и изкуство с Geogebra, ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", Мездра; Росица Ангелова: Използване на GeoGebra за представяне на учебното съдържание в часовете по математика, СОУ "Христо Ботев", Никопол; Монка Коцева : "", ИМИ; Албена Василева: Инструментариум на Mascil за професионално развитие на учители, ИМИ; Иван Петков: Математика и ИТ, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Пловдив; Цветослава Зарева, Иван Астатков: Конструкции в ахитектурата и строителството, УАСГ; Георги Гачев: Образователни перспективи на микроконтролер Arduino, ИМИСвалете доклада Свалете доклада Свалете доклада
13:15 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ
13:15 Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова : Изследвания в стил Mascil www.mascil-project.eu www.math.bas.bg/omi/mascil , ИМИ Свалете доклада
13:30 Тони Чехларова, Евгения Сендова, Петър Кендеров: За дигиталните компетентности – разработени идеи по проект KeyCoMath keycomath.eu , ИМИ Свалете доклада
13:45 Евгения Сендова, Петър Кендеров, Тони Чехларова : Scientix www.scientix.eu , ИМИ Свалете доклада
14:00 Тодор Брънзов: Виртуална общност Viva Cognita, ИМИ Свалете доклада
14:15 Георги Гачев, Йорданка Димова: Стехиометрично балансиране на химични уравнения с помощта на свързан граф, ИМИ,Пловдивски университет Свалете доклада
14:30 ПОКАНЕНИ ДОКЛАДИ
14:30 Slagjana Jakimovik: Mathematics as process of inquiry vs mathematics as a set of rules Свалете доклада
15:00 Sona Ceretkova: IBL in mathematics teachers education, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia Свалете доклада
15:30 Награждаване


2014 (15.02.2014)

Време
Доклад
Материали
8:45-9:00 регистрация
9:00-9:15 Стелиана Кокинова, Лилия Дачева, Юлия Господинова, Галина Пейчева, Владимир Катранджиев: Тайната рецепта Свалете доклада
9:15-9:30 Руска Илиева: Материали, формат(ggb) използвани в часовете по математика Свалете доклада
9:30-9:45 Даниела Петрова: Динамика в класната стая, в отношенията с учениците и в опознаването на света около нас Свалете доклада
9:45-10:00 Николай Миланов и екип от 6б клас, Елисавета Стефанова: Новите членове на семейство разгъвкови Свалете доклада
10:00-10:15 Яна Гуляшка, Ана Пейкова, Гергана Пейкова, Елисавета Стефанова: Нашите емоции с динамични точки... Свалете доклада
10:15-10:30 Нели Стоянова: Питагорова теорема в часовете по информационни технологии Свалете доклада
10:30-10:45 Румяна Ангелова, Иванка Зайчева, Атанаска Илкова, Десислава Рукова, Кръстанка Стоева, Любомира Траянова, Цветомира Гергишанова: Диалозите на математиката с изкуството продължават
10:45-11:00 кафе
11:00-11:30 Евгения Сендова, Тони Чехларова: Европейски проект Scientix2 в България Свалете доклада
11:30-11:45 Цеца Христова: Scientix от един поглед Свалете доклада
11:45-12:00 Александър Ангелов: Преподаване на математика и природни науки 2020 Свалете доклада
12:00-12:15 Свежина Димитрова: Платформа за обучението по природни науки Свалете доклада
12:15-12:30 Регистрация на участниците в сайта на Scientix2
12:30-13:00 Обяд
13:00-13:15 Динко Цвятков: Задачи от еднаквости в 8 клас, решени с динамични конструкции Свалете доклада
13:15-13:30 Йордан Табов, Невена Събева – Колева: До точката на Грифит и нататък: маршрут за изследователи Свалете доклада
13:30-13:45 Цветан Павлов: Mотивацията - предпоставка за успех в дейността на кръжока по лингвистика Свалете доклада
13:45-14:00 Цветослава Зарева: Сечения и сенки - модели с AutoCAD Свалете доклада
14:00-14:15 Диана Василева-Йошева, Зоя Петрова, Виктория Райкова, Янислав Дановски: Дърворезбарството - математика с пергел, компютър и длето в ръце- било е, е и ще бъде! Свалете доклада
14:15-14:30 Светлана Горанова: Остроумни премествания
14:30-14:45 Галя Пенчева: Пчелна математика - изследване на лицата и обиколките на формите в природата Свалете доклада
14:45-15:00 Мария Браухле: Математиката като комикс
15:00-16:00 Постер сесия Sona Ceretkova, Natalija Budinski: Learning about economy in modeling-based mathematical lessons with GeoGebra; Иван Петков: Споделяне на ресурси и резултати в часовете по ИТ; Монка Коцева: Делова игра „Е-фасилитатор в училище”; Йорданка Горчева: Запознаване с аритметичната прогресия в началния курс; Неда Чехларова, Панайот Панайотов: Модел на мебел като производтвен продукт; Боряна Куюмджиева, Vanja Kostic, Петър Кендеров, Евгения Сендова: Стартира проект KeyCoMath; Тони Чехларова, Георги Гачев: Ресурси в българския сайт на MaSciL Свалете доклада
16:00-16:30 Поглед назад, поглед напред и закриване
13:00-15:00 Евгения Сендова, Георги Гачев, Цеца Христова, Свежина Димитрова: Методика на използване на ресурси от сайта на Scientix2 – практическа работа. Какви образователни проекти и ресурси по математика и природни науки от България да качваме в портала на Scientix? - дискусия и предложения


2013 (23.02.2013)

Време
Доклад
Материали
9:00 Регистрация
9:15 Откриване
9:30 Стела Атанасова, Елена Николова, Мартин Перчемлиев, Руси Карамитев: Да надникнем в огледалния свят
9:45 Даниела Петрова: Хомотетия и свойство на ъглополовящата в триъгълник
10:00 Ана Пейкова, Гергана Пейкова, Росен Геров: Една интересна динамична задача
10:00-10:15 Яна Гуляшка, Ана Пейкова, Гергана Пейкова, Елисавета Стефанова: Нашите емоции с динамични точки...
10:15 Александра Стоянова, Виктория Божинова, Калоян Павлов, Калина Йорданова, Николай Миланов: Едно вълнуващо преживяване с разгъвки и сгъвки или Как да стимулираме въображението на децата
10:30 кафе-пауза
11:00 Йорданка Горчева, ИМИ – БАН, Емилия Паламаркова: Наистина истински математически истории: ако не вярвате, смятайте с нас!
11:15 Светлана Горанова: Картите Намеримонкo и Блокът на господин Плюс и Господин Минус. Цифранка и Геометранка в света на лабиринтите - театрален етюд с голям наземен лабиринт
11:30 Лора Бенова, Димитър Ценов: Паяк и муха
11:45 Магдалена Велянова, Огнян Апостолов: Да разделим триъгълник на 2 части с равни лица и равни периметри
12:00 Илияна Серафимова: Гравитацията в помощ на математиката ( от експеримента до теорията )
12:15 Надежда Константинова, Американски колеж в София: Конични сечения. Сечение на куб
12:30 Обедна почивка
13:00 Румяна Ангелова – учител по математика и информатика, ръководител на клуб „Процент и половина”, Атанаска Илкова, Десислава Рукова, Кръстанка Стоева, Любомира Траянова: Някои ГМТ, уравнения и нервенства в динамични среди, етюд „Танцът на правите”, най-добрите рисунки от уъркшопа „Оп-арт и математика”
13:15 Боян Карабалиев, Ралица Запрянова и Елица Аргирова: Графично приложение на някои функции в кинематиката
13:30 Динко Цвятков: Изучаване на функции с динамични конструкции
13:45 Руска Илиева: Приложение на нови методи в часовете по математика
14:00 Цветан Павлов: Задачка – закачка: ще стане ли мухата слон?
14:15 Емилия Крумова: Гледни точки на учениците при изучаване на свойствата на квадратната функция
14:30 Даниела Кунчева: Предизвикателствата в час по математика
Награждаване