logo


ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО
9 февруари 2019
ИМИ-БАН

2018 (10.02.2018)

Програмен комитет
Т. Чехларова, П. Кендеров, Е. Сендова, D. Takaci, S. Ceretkova, S. Jakimovik, Buket Akkoyunlu
Организационен комитет
Г. Гачев, Г. Стоянова, М. Коцева, Е. Попова
Време
Доклад
Материали
9:30 Регистрация
9:50 Откриване
10:00 доц. Радослав Йошинов, Олег Илиев: Модел за автоматизирано изготвяне на персонализирани (съобразно стил на учене) учебни сценарии, в рамките на предефиниран урок
10:30 Даниела Петрова; Здравко Здравков, Александра Тренева, Велислава Лозанова, Михаела Кочева, Юлита Кирова: Матемор, 91. НЕГ "Проф. К. Гълъбов", София
10:45 Ели Стефанова, Даниела Веселинова: Задачи с ... "думи", 73.СОУ
11:00 Даринка Вълкова: Вземи и направи , ПМГ "Нанчо Попович", Шумен
11:15 Поканен доклад: Веселин Дренски: Принцип на Дирихле, ИМИ-БАН Свалете доклада
11:45 Посещение на Класна стая в ИМИ-БАН
12:15 Снимка на участниците
12:30 ОБЯД
13:00 ПОСТЕР СЕСИЯ
Диана Василева, Ралица Чикулова, инж. Надя Николова: Да творим математика и дърворезба, ПГГСД "Сава Младенов", Тетевен
Иван Петков: Резултати от участието на ученици в е-конкурс „Шевици“, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Пловдив Свалете доклада
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ
Дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“, ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г. ; координатор: акад. Петър Кендеров: Ученически институт на БАН; координатор: акад. Петър Кендеров: Пряка работа с ученици - особено с изявените и талантливите, но не само с тях – по внедряване и използване на изследователския подход; координатор: Тони Чехларова: Разработване на среда, която да позволява образователният процес в изследователски стил да протича навсякъде и по всяко време – Виртуални и реални ресурси; координатор: Евгения Сендова: Scientix – координатор, ИМИ-БАН; координатор: Тони Чехларова: STEM PD Net, ИМИ-БАН; координатор: Николай Цолов: Informath (Свалете доклада)
13:30 Поканен доклад: Buket Akkoyunlu: Who is the 21st Century Learner?
14:00 Динко Цвятков: Приложна математика, СОУ "Иван Вазов", Ст. Загора
14:15 Таня Манолова: Българската шевица - геометрия и колорит, ПГТ "Ал. Паскалев", Хасково
14:30 Румена Тодева, Нели Христозова: Основни геометрични фигури
14:45 Мария Браухле: В началото бе GEONExT, ИМИ-БАН Свалете доклада
15:00 Георги Гачев: Самоучител за динамична математика с помощта на Геогебра, ИМИ-БАН
15:15 Румяна Ангелова: Мисия до Марс, ПГИМ, Пазарджик, ИМИ -БАН
15:50 Награждаване
Програмен комитет
Т. Чехларова, П. Кендеров, Е. Сендова, D. Takaci, S. Ceretkova, S. Jakimovik, Buket Akkoyunlu
Организационен комитет
Г. Гачев, Г. Стоянова, М. Коцева, Е. Попова


2017 (11.02.2017)

Време
Доклад
Материали
9:30 Регистрация
9:50 Откриване
10:00 Ели Стефанова, Даниела Веселинова и ученици от 6. и 12. клас на 73.СОУ: Нашата математика - приказна, бъдеща и... сладка, 73.СОУ
10:15 Боряна Куюмджиева: „Какво да правя с картончето, а съм човек в 21 век, МГ "Баба Тонка", Русе
10:30 Нели Стоянова, Радослав Раданов: История и математика, ППМГ"Акад. Н. Обрешков", ПГИ"Робер Шуман“,гр Разград
10:45 Радослав Раданов, Нели Стоянова: От трети до пети клас , ПГИ"Робер Шуман“, ППМГ"Акад. Н. Обрешков",гр. Разград
11:00 Динко Цвятков и клуб по "Приложна математика" към СОУ "Иван Вазов": Ледена математика, СОУ "Иван Вазов", Ст. Загора
11:15 Румяна Ангелова: Принципът на Дирихле и динамиката в математиката, ПГИМ, Пазарджик
11:30 Мария Браухле, Мария Манзурова, Благой Манзуров: Зелена вълна в Разлог
11:45 Георги Гачев: Какво ли има в кутията на игра за "деца над 7г. юноши и възрастни"?, ИМИ БАН
12:00 ОБЯД
12:30 ПОСТЕР СЕСИЯ
12:30-13:00 Иван Петков: Резултати от подготовката и участието на ученици в Е-конкурси, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Пловдив; Даниела Петрова, Росен Геров, 9-ти клас: Когато не можем да изядем баницата ..., 91. НЕГ "Проф. К. Гълъбов", София
12:30 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ
12:30-13:00 Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова: „Образователен проект на БАН“; Scientix; STEM-PD-Net; Виртуален училищен кабинет по математика., ИМИ-БАН
13:00 Диана Василева, инж. Емилия Тончева, Ралица Кастадинова, Григор Дочев: Оценка на ловни трофеи - измерване обема на рогата на сръндак , ПГГСД "Сава Младенов", Тетевен
13:15 Даниела Кунчева: Танцуващи цветя
13:30 Даринка Вълкова, Младен Вълков: Национално състезание по техническо чертане, ПМГ "Нанчо Попович", Шумен, СУ
13:45 Недялка Христозова: Училище за развитие Квадрат ЕН
14:00 Кремлина Черкезова: Анимационни приложения - звезди, съзвездия, пейзажи..., 125 СОУ
14:15 КАФЕ-ПАУЗА
14:30 Семинар Баница (продължение)
16:00 Награждаване


2016 (13.02.2016)

Време
Доклад
Материали
9:00 Регистрация
9:20 Откриване
9:30 Даниела Петрова: Малко да се повъртим, 91. НЕГ Проф. К. Гълъбов, София Свалете доклада
9:45 Стелиана Кокинова, Божидар Русев, Ясен Шопов, Гиньо Ганев: „Силата се пробужда” или по „Следите на следите“ и „Игра на параметри”, Първа АЕГ, София
10:00 Ели Стефанова, Иван Илиев, Никола Георгиев и ученици от 5. клас: Вълшебни сметки или шевици..., 73.СОУ
10:15 Мария Калоянова: Синус и косинус на обобщен ъгъл. Основно тригонометрично равенство, 1-во СОУ "Пенчо П. Славейков"
10:30 Младен Вълков: Диаграма на Вороной, СУ „Св.Климент Охридски“
10:45 Даринка Вълкова: Игри на мозъка, ПМГ "Нанчо Попович", Шумен
11:00 Боряна Куюмджиева: В търсене на пътя към ...защо?!, МГ "Баба Тонка", Русе; ИМИ
11:15 Радослав Йошинов: Поканен доклад: Пилони на е-образованието, Лаборатория по Телематика
11:45 Монка Коцева: Да се присъединим към общността на ISE, Лаборатория по Телематика, ИМИ
12:00 Радослав Йошинов, Орлин Кузов, Монка Коцева
12:30 Обяд
13:30 Евгения Сендова, Петър Кендеров, Тони Чехларова: В портала Scientix www.scientix.eu Свалете доклада
13:45 Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова: Mascil: Обучителите в действие www.math.bas.bg/omi/mascil Свалете доклада
ПОСТЕР СЕСИЯ
13:00-14:00 Руска Илиева: Приложение на Geogebra в 8. клас, 56 СОУ "Проф. К. Иречек"; Диана Василева, инж. Емилия Тончева-Маринова и Ралица Чуколова: Време е да намигнем на mascil, ПГГСД "Сава Младенов", Тетевен; Иван Петков: Математика и ИТ, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Пловдив; Неда Чехларова: Резултати от конкурс „Розетка“, ЛТУ; Цветослава Зарева: Сечения. Сенки. Отвори., УАСГ; ИМИ: Свалете доклада Свалете доклада
14:00 Динко Цвятков, Георги Стефанов и Николай Колев: От забавлението до ... похапването!, СОУ "Иван Вазов", Ст. Загора Свалете доклада
14:15 Румяна Ангелова, Благой Нанов, Спасимира Банкова, Юлия Спасова, Стела Велева и Екатерина Стойчева : Танцувай с GeoGebra, ПГИМ, Пазарджик, клуб „Процент и половина”; ИМИ
14:30 Спаска Измирлиева, Румяна Николова: Графично представяне на данни 6 клас, 1-во СОУ "Пенчо П. Славейков"
14:45 Мария Браухле, Елена Немцова: Изучаване на трапец в изследователски стил с Виртуален училищен кабинет, ИМИ, Частно средно езиково училище ЕСПА
15:00 Георги Гачев: Възможности за създаване на учебно пособие по математика с динамични конструкции и MathML, ИМИ
15:15 Галя Пенчева: За едно "невъзможно" предизвикателство и ползите от него, ИМИ
Награждаване


2015 (14.02.2015)

Време
Доклад
Материали
8:30 Регистрация
9:00 Откриване
9:15 Боряна Куюмджиева: 'Уж е ново, пък е старо'. Що е то?, МГ "Баба Тонка", Русе Свалете доклада
9:30 Стелиана Кокинова: 42...или кога пътят е по-важен от целта, Първа АЕГ, София
9:45 Даниела Петрова: Използване на графиките на логаритмичната и показателната функция за решаване на задачи, ; 91. НЕГ "Проф. К. Гълъбов", София Свалете доклада
10:00 Ели Стефанова и ученици от 7. клас на 73.СОУ : Нашият Питагор, 73.СОУ Свалете доклада
10:15 Галя Пенчева: В куфара на един забавен математик, ИМИ
10:30 КАФЕ-ПАУЗА
11:00 Цветослава Зарева: IT в интериорното проектиране, УАСГ
11:15 Румяна Ангелова, Мартин Велкушанов, Юлия Спасова, Стела Велева, Ивона Димитрова, Екатерина Стойчева, Десислава Огнянова, Благой Нанов, Николай Бързев: Математически сънища, клуб „Процент и половина”, Пазарджик, ПГИМ
11:30 Юлия Мичева: Динамика при изучаването на тела в 6. клас, ОУ "Проф. Иван Батаклиев", Пазарджик Свалете доклада
11:45 Франсуи Сакъз: Настроенията на Снежко, СНЦ "Училище за развитие Квадрат ЕН", Ст. Загора, ръководител: Недялка Христозова
12:00 Динко Цвятков: PISA в 8 клас и как с помоща на еднаквостите да изработим собствено или фирмено лого, СОУ "Иван Вазов", Ст. Загора Свалете доклада
12:15 Даринка Вълкова: Визуални феномени, ПМГ "Нанчо Попович", Шумен Свалете доклада
12:30 Валентина Костић: Моделиране и симулация на двигателни проблеми с GeoGebra Свалете доклада
12:45 ОБЯД
13:15 ПОСТЕР СЕСИЯ
Диана Василева, Виктория Райкова и Ралица Кънчева: Чрез динамична математика творим проекти в дърворезбата, ПГГСД "Сава Младенов", Тетевен; Николина Цветкова: Математика и изкуство с Geogebra, ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", Мездра; Росица Ангелова: Използване на GeoGebra за представяне на учебното съдържание в часовете по математика, СОУ "Христо Ботев", Никопол; Монка Коцева : "", ИМИ; Албена Василева: Инструментариум на Mascil за професионално развитие на учители, ИМИ; Иван Петков: Математика и ИТ, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Пловдив; Цветослава Зарева, Иван Астатков: Конструкции в ахитектурата и строителството, УАСГ; Георги Гачев: Образователни перспективи на микроконтролер Arduino, ИМИСвалете доклада Свалете доклада Свалете доклада
13:15 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ
13:15 Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова : Изследвания в стил Mascil www.mascil-project.eu www.math.bas.bg/omi/mascil , ИМИ Свалете доклада
13:30 Тони Чехларова, Евгения Сендова, Петър Кендеров: За дигиталните компетентности – разработени идеи по проект KeyCoMath keycomath.eu , ИМИ Свалете доклада
13:45 Евгения Сендова, Петър Кендеров, Тони Чехларова : Scientix www.scientix.eu , ИМИ Свалете доклада
14:00 Тодор Брънзов: Виртуална общност Viva Cognita, ИМИ Свалете доклада
14:15 Георги Гачев, Йорданка Димова: Стехиометрично балансиране на химични уравнения с помощта на свързан граф, ИМИ,Пловдивски университет Свалете доклада
14:30 ПОКАНЕНИ ДОКЛАДИ
14:30 Slagjana Jakimovik: Mathematics as process of inquiry vs mathematics as a set of rules Свалете доклада
15:00 Sona Ceretkova: IBL in mathematics teachers education, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia Свалете доклада
15:30 Награждаване


2014 (15.02.2014)

Време
Доклад
Материали
8:45-9:00 регистрация
9:00-9:15 Стелиана Кокинова, Лилия Дачева, Юлия Господинова, Галина Пейчева, Владимир Катранджиев: Тайната рецепта Свалете доклада
9:15-9:30 Руска Илиева: Материали, формат(ggb) използвани в часовете по математика Свалете доклада
9:30-9:45 Даниела Петрова: Динамика в класната стая, в отношенията с учениците и в опознаването на света около нас Свалете доклада
9:45-10:00 Николай Миланов и екип от 6б клас, Елисавета Стефанова: Новите членове на семейство разгъвкови Свалете доклада
10:00-10:15 Яна Гуляшка, Ана Пейкова, Гергана Пейкова, Елисавета Стефанова: Нашите емоции с динамични точки... Свалете доклада
10:15-10:30 Нели Стоянова: Питагорова теорема в часовете по информационни технологии Свалете доклада
10:30-10:45 Румяна Ангелова, Иванка Зайчева, Атанаска Илкова, Десислава Рукова, Кръстанка Стоева, Любомира Траянова, Цветомира Гергишанова: Диалозите на математиката с изкуството продължават
10:45-11:00 кафе
11:00-11:30 Евгения Сендова, Тони Чехларова: Европейски проект Scientix2 в България Свалете доклада
11:30-11:45 Цеца Христова: Scientix от един поглед Свалете доклада
11:45-12:00 Александър Ангелов: Преподаване на математика и природни науки 2020 Свалете доклада
12:00-12:15 Свежина Димитрова: Платформа за обучението по природни науки Свалете доклада
12:15-12:30 Регистрация на участниците в сайта на Scientix2
12:30-13:00 Обяд
13:00-13:15 Динко Цвятков: Задачи от еднаквости в 8 клас, решени с динамични конструкции Свалете доклада
13:15-13:30 Йордан Табов, Невена Събева – Колева: До точката на Грифит и нататък: маршрут за изследователи Свалете доклада
13:30-13:45 Цветан Павлов: Mотивацията - предпоставка за успех в дейността на кръжока по лингвистика Свалете доклада
13:45-14:00 Цветослава Зарева: Сечения и сенки - модели с AutoCAD Свалете доклада
14:00-14:15 Диана Василева-Йошева, Зоя Петрова, Виктория Райкова, Янислав Дановски: Дърворезбарството - математика с пергел, компютър и длето в ръце- било е, е и ще бъде! Свалете доклада
14:15-14:30 Светлана Горанова: Остроумни премествания
14:30-14:45 Галя Пенчева: Пчелна математика - изследване на лицата и обиколките на формите в природата Свалете доклада
14:45-15:00 Мария Браухле: Математиката като комикс
15:00-16:00 Постер сесия Sona Ceretkova, Natalija Budinski: Learning about economy in modeling-based mathematical lessons with GeoGebra; Иван Петков: Споделяне на ресурси и резултати в часовете по ИТ; Монка Коцева: Делова игра „Е-фасилитатор в училище”; Йорданка Горчева: Запознаване с аритметичната прогресия в началния курс; Неда Чехларова, Панайот Панайотов: Модел на мебел като производтвен продукт; Боряна Куюмджиева, Vanja Kostic, Петър Кендеров, Евгения Сендова: Стартира проект KeyCoMath; Тони Чехларова, Георги Гачев: Ресурси в българския сайт на MaSciL Свалете доклада
16:00-16:30 Поглед назад, поглед напред и закриване
13:00-15:00 Евгения Сендова, Георги Гачев, Цеца Христова, Свежина Димитрова: Методика на използване на ресурси от сайта на Scientix2 – практическа работа. Какви образователни проекти и ресурси по математика и природни науки от България да качваме в портала на Scientix? - дискусия и предложения


2013 (23.02.2013)

Време
Доклад
Материали
9:00 Регистрация
9:15 Откриване
9:30 Стела Атанасова, Елена Николова, Мартин Перчемлиев, Руси Карамитев: Да надникнем в огледалния свят
9:45 Даниела Петрова: Хомотетия и свойство на ъглополовящата в триъгълник
10:00 Ана Пейкова, Гергана Пейкова, Росен Геров: Една интересна динамична задача
10:00-10:15 Яна Гуляшка, Ана Пейкова, Гергана Пейкова, Елисавета Стефанова: Нашите емоции с динамични точки...
10:15 Александра Стоянова, Виктория Божинова, Калоян Павлов, Калина Йорданова, Николай Миланов: Едно вълнуващо преживяване с разгъвки и сгъвки или Как да стимулираме въображението на децата
10:30 кафе-пауза
11:00 Йорданка Горчева, ИМИ – БАН, Емилия Паламаркова: Наистина истински математически истории: ако не вярвате, смятайте с нас!
11:15 Светлана Горанова: Картите Намеримонкo и Блокът на господин Плюс и Господин Минус. Цифранка и Геометранка в света на лабиринтите - театрален етюд с голям наземен лабиринт
11:30 Лора Бенова, Димитър Ценов: Паяк и муха
11:45 Магдалена Велянова, Огнян Апостолов: Да разделим триъгълник на 2 части с равни лица и равни периметри
12:00 Илияна Серафимова: Гравитацията в помощ на математиката ( от експеримента до теорията )
12:15 Надежда Константинова, Американски колеж в София: Конични сечения. Сечение на куб
12:30 Обедна почивка
13:00 Румяна Ангелова – учител по математика и информатика, ръководител на клуб „Процент и половина”, Атанаска Илкова, Десислава Рукова, Кръстанка Стоева, Любомира Траянова: Някои ГМТ, уравнения и нервенства в динамични среди, етюд „Танцът на правите”, най-добрите рисунки от уъркшопа „Оп-арт и математика”
13:15 Боян Карабалиев, Ралица Запрянова и Елица Аргирова: Графично приложение на някои функции в кинематиката
13:30 Динко Цвятков: Изучаване на функции с динамични конструкции
13:45 Руска Илиева: Приложение на нови методи в часовете по математика
14:00 Цветан Павлов: Задачка – закачка: ще стане ли мухата слон?
14:15 Емилия Крумова: Гледни точки на учениците при изучаване на свойствата на квадратната функция
14:30 Даниела Кунчева: Предизвикателствата в час по математика
Награждаване