logo


ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО
11 февруари 2023
ИМИ-БАНПРОГРАМА

конференция “Динамична математика в образованието”

11 февруари 2023
Програмата на конференцията все още не е съставена

http://dmo.cabinet.bg/