logo


ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО
15 февруари 2020
ИМИ-БАНПРОГРАМА

конференция “Динамична математика в образованието”

15 февруари 2020


Заседателна зала, ИМИ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев“, блок 8, София
http://dmo.cabinet.bg/
Време
Доклад
Материали
9:30 Регистрация
10:00 Откриване
10:15 доц. Димитрина Полимирова : Доклад по покана - Повишаване на дигиталната култура и отговорностите на учениците в кибер пространството, чрез осигуряване на защитена среда за обучение. Свалете доклада
10:45 Даниела Петрова, Калоян Кирезиев, Герги Ципов, Наталия Миланова: Красотата в множествата на Жюлиа и Манделброт, 91. НЕГ "Проф. К. Гълъбов" Свалете доклада
11:00 Нели Христозова, Румена Тодева и Калина Аспарухова: Еднакви триъгълници, ИМИ-БАН Свалете доклада
11:15 Младен Вълков, Даринка Вълкова: Ябълкова математика, ИМИ-БАН, ПМГ "Нанчо Попович", Шумен
11:30 Монка Коцева, Цветан Коцев: "Инструменти на уебинарните платформи за дистанционно обучение във ВУЗ", Лаборатория по телематика - БАН, ФМИ , СУ „Св. Климент Охридски“ Свалете доклада
11:45 Диана Василева-Йошева: МАТЕМАТИКА - гимназиите в Тетевен-МОЖЕМ!, ПГГСД "С.а Младенов", Тетевен
12:00 Динко Цвятков: Математика и традици, СУ „Иван Вазов”, Стара Загора Свалете доклада
12:15 Петя Андреева: Симетрала на отсечка, ЧОУ „Образователни технологии”, София
12:30 Награждаване на учител-обучител 2019 на ОМИ
12:35 Обща снимка и обяд
13:00 Обяд и Постер сесия
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС https://npict.bg/bg)
Петър Кендеров, Златогор Минчев: Тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание: Оптимални конични съдове Свалете доклада
Петър Кендеров: Отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване: Подготовка за онлайн състезания по математика с компютър Свалете доклада
Тони Чехларова: Създаване на общодостъпни образователни ресурси Образователни ресурси"на тема „Златното сечение“ Свалете доклада
Тони Чехларова: Разпространение на разработените иновативни приложения: 3D принтирани модели за обучението по математика за незрящи Свалете доклада
Петър Кендеров: Проектът „Изследване на концептуалното знание и наличието на грешни представи в часовете по математика и природни науки“
Тони Чехларова: Изследователски подход в STEAM образованието, https://educationwithscience.online/ Програма "Образование с наука" на МОН и БАН: Изучаване на пирамиди с динамични конструкции Свалете доклада
Стелиана Кокинова, Евелина Андонова: "Герои срещу функции" , Първа АЕГ, София
Иван Петков: Изследователски елементи в обучението по информационни технологии, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Пловдив
Кремлина Черкезова: Компютърно моделиране в 4 клас, проекти на тема "Работа с променливи величини", 125 СУ "Боян Пенев" Свалете доклада
13:30 Славка Джурджева: Изучаване на геометричните тела в IV клас в духа на компетентностния подход, ОУ "Райна Княгиня", Пловдив Свалете доклада
13:45 Мария Браухле: Специфики на представянето на динамичен софтуер за телефони и таблети, ИМИ-БАН Свалете доклада
14:00 Петър Дойнов, Димитър Димитров: Представяне на лекцията на Дикран Дикранян „Видимост на точките на правилен октаедър“ от сп. Математика, бр. 3, 1978 г ., на модерен софтуер и развиване на темата за куб и тетраедър, Американски колеж, 125 СУ „Боян Пенев“, София
14:15 Елица Цонева: STEАM методи в обучението по компютърно моделиране, ЧОУ "Томас Едисън", София Свалете доклада
14:30 Румяна Ангелова: Математически импровизации, ПГИМ, Пазарджик, ИМИ-БАН Свалете доклада
14:45 Георги Гачев: Среда за създаване на уроци с разклонен ход, ИМИ-БАН
15:00 Тони Чехларова: Пропедевтика на геометрични преобразувания в предучилищното образование, ИМИ-БАН Свалете доклада
15:15 Евгения Стоименова и Евгения Сендова: : Как да събираме данни: проектът ENSITE (ENvironmental Socio-Scientific Issues in Initial Teacher Education) и участието на ИМИ Свалете доклада
15:30 Тони Чехларова: За вдъхновяващия обучител Румяна Софрониева
15:45 Награждаване