logo


ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО
9 февруари 2019
ИМИ-БАНПРОГРАМА

конференция “Динамична математика в образованието”

9 февруари 2019


Заседателна зала, ИМИ-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев“, блок 8, София
http://www.math.bas.bg/omi/dmo/
Време
Доклад
Материали
9:30 Регистрация
9:50 Откриване
10:00 Sona Ceretkova: Two Out-off-School Mathematics Activities: Architects and Mobile Mathematics Trials, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia
10:30 Калоян Кирезиев, Георги Ципов, Даниела Петрова: Синус, косинус щом включим, красота ще ний получим, 91. НЕГ "Проф. К. Гълъбов", София Свалете доклада
10:45 Кремлина Черкезова: Компютърно моделиране – Коледни Scratch проекти на тема: "Коледа е навсякъде", 125 СОУ Свалете доклада
11:00 Metodija Jancheski: Примена на Геогебра во наставата по математика во началните одделенија на основното училиште, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje Свалете доклада
11:15 Даринка Вълкова: Предай нататък, ПМГ "Нанчо Попович", Шумен
11:30 инж. Златина Каталиева, Диана Василева, инж. Ем.Тончева: Бинарен урок по математика и таксация: "Кубиране на ротационни тела", ПГГСД "Сава Младенов", Тетевен Свалете доклада
11:45 Младен Вълков , ИМИ-БАН
12:00 ОБЯД
12:30 ОБЯД И ПОСТЕР СЕСИЯ
Стелиана Кокинова, Любомир Борисов, Симеон Борисов, Александър Николов, Велимир Анастасов,Велина Вълчева, Любомира Алексова, Александра Сидерова, Мария Маркова: В преследване на максимален обем, Първа АЕГ – София
Неда Чехларова: Дизайн с режещ плотер, ЛТУ
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ
Петър Кендеров: Изследване на концептуалното знание и наличието на грешни представи в часовете по математика и природни науки Свалете доклада
Евгения Сендова: Scientix, ИМИ-БАН
Тони Чехларова: STEM-PD-Net, ИМИ-БАН Свалете доклада
Петър Кендеров, Тони Чехларова: ИКТ в НОС, ИМИ-БАН Свалете доклада
13:00 Иван Петков: Общуването в часовете по Информационни технологии и Google класна стая, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Пловдив Свалете доклада
13:15 Монка Коцева: Условна любов чрез Excel, ЛТ-БАН Свалете доклада
13:30 Петя Филчева, Мария Браухле : Изкуството, геометрията и човешкото око Свалете доклада
13:45 Румяна Ангелова: Augmented reality in my classroom , ПГИМ, Пазарджик, ИМИ-БАН Свалете доклада
14:00 Георги Гачев: Самоучител по алгебра, ИМИ-БАН Свалете доклада
14:15 Тони Чехларова: 3D принтиране в обучението по математика, ИМИ-БАН Свалете доклада
14:30 Уъркшоп: Мисконцепции в математическото образование
16:00 Награждаване