logo


ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО
9 февруари 2019
ИМИ-БАН

ПОКАНА

до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в международна конференция

ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО


Секция “Образование по математика и информатика” на ИМИ-БАН организира еднодневна научно-практическа конференция “Динамична математика в образованието”, която ще се проведе на 9 февруари 2019 година в ИМИ-БАН. Целта е да се сподели и анализира натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес (на всички равнища и в разнообразни форми). Участниците ще разполагат с 10 минути за представяне на своя разработка, свързана с образованието по математика и информационни технологии, която съдържа някаква динамична форма на представяне на учебно съдържание и/или провеждане на учебен процес. Разработките могат да се представят и като постер. Очакваме:

  • разработки на основата на компютърни среди като GeoGebra, GEONExT, Elica, Scratch, Comenius Logo и др.;
  • устройства и уреди за динамично представяне на математически факти;
  • етюди, сценки, танци и други форми на изкуството.

Пет учители с разработки, подкрепящи внедряването на изследователския подход в образованието по математика, ще бъдат наградени.

Срок за регистрация: 4 февруари 2019

Форма за регистрация

Такса в размер на 60 лв. за участник и 30 лв. за придружаващо лице, наблюдател или съавтор следва да бъде преведена до 4 февруари 2019 г. Всеки, който желае да бъде издадена фактура за такса курс или такса правоучастие на юридическото лице, е необходимо сумата да бъде преведена по сметка на Института по математика и информатика от юридическото лице!


ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ РАКОВСКИ
1026 СОФИЯ, УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” 140
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Партида ДМО
Данни за фактура изпращайте на адрес:
vesitodo@abv.bg
до три дни след превода
Програмен комитет
Т. Чехларова
П. Кендеров
Е. Сендова
D. Takaci
S. Ceretkova
S. Jakimovik
Buket Akkoyunlu
Организационен комитет
Г. Гачев
Г. Стоянова
М. Коцева
Е. Попова