logo


ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО
17 февруари 2024
ИМИ-БАН

ПОКАНА

до ученици, студенти, учители и изследователи за участие в международна конференция

ДИНАМИЧНА МАТЕМАТИКА В ОБРАЗОВАНИЕТО


Секция “Образование по математика и информатика” на ИМИ-БАН организира еднодневна научно-практическа конференция “Динамична математика в образованието”, която ще се проведе на 17 февруари 2024 година в ИМИ-БАН. Целта е да се сподели и анализира натрупаният опит от използването на динамични образователни среди в учебния процес (на всички равнища и в разнообразни форми). Участниците ще разполагат с 10 минути за представяне на своя разработка, свързана с образованието по математика и информационни технологии, която съдържа някаква динамична форма на представяне на учебно съдържание и/или провеждане на учебен процес. Разработките могат да се представят и като постер. Очакваме:

  • разработки на основата на компютърни среди като GeoGebra, GEONExT, Elica, Scratch, Comenius Logo и др.;
  • устройства и уреди за динамично представяне на математически факти;
  • етюди, сценки, танци и други форми на изкуството.

Една разработка, подкрепяща внедряването на изследователския подход в образованието по математика, ще бъдат наградена.

Срок за регистрация: 5 февруари 2024

Форма за регистрация

Такса в размер на 60 лв. следва да бъде преведена до 5 февруари 2024 г. Всеки, който желае да бъде издадена фактура за такса курс или такса правоучастие на юридическото лице, е необходимо сумата да бъде преведена по сметка на Института по математика и информатика от юридическото лице!


ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
КОРПОРАТИВЕН ФИЛИАЛ СОФИЯ РАКОВСКИ
1026 СОФИЯ, УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” 140
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36
Партида ДМО
Данни за фактура изпращайте на адрес:
vesitodo@abv.bg
до три дни след превода
Програмен комитет
Т. Чехларова
П. Кендеров
Е. Сендова
D. Takaci
S. Ceretkova
Aneta Gacovska
Организационен комитет
Г. Гачев
Г. Стоянова
В. Тодорова
М. Коцева
М. Браухле
Р. Ангелова
Н. Нешева